Informacja o naborze na staż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej poszukuje kandydatów gotowych podjąć pracę w ramach programu stażowego organizowanego przez PUP w Nowym Sączu.

Wymagania:
• rejestracja w PUP jako osoba bezrobotna,
• wykształcenie średnie lub wyższe,
• zainteresowanie zagadnieniami z obszaru świadczeń społecznych,
• bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
• systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.

Warunki pracy:
• płatny staż (finansowany ze środków PUP dla Powiatu Nowosądeckiego),
• staż: poniedziałek godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek, godz. 07:00-15:00

Oferujemy:
• oferujemy płatny staż w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze,
• udział w realizacji ciekawych projektów,
• możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce,

KONTAKT:
Dokumenty  należy składać w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łososinie Dolnej (Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna, pok. nr 11) w terminie do dnia 17 maja 2019 r. ,  do godz. 15.00 - osobiście .

Wymagane dokumenty:

CV + list motywacyjny.