ZAKOŃCZYLIŚMY BUDOWĘ 40 KM SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z HYDROFORNIĄ!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Łososina Dolna poprzez budowę 39,882 km sieci wodociągowej współfinansowana jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Przewidywane wyniki operacji: wykonanie ok. 40 km sieci wodociągowej


W dniu 30 kwietnia 2019 roku zakończyła się realizacja budowy 40 km sieci wodociągowej wraz z hydrofornią, jak również uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie było realizowane nieprzerwanie od jesieni 2017 roku przez Firmę P.H.U. „INKO 2001”.

Przypominamy, że zadanie opiewało na niebagatelną kwotę 4.514.849,13 zł., na realizację którego udało się Gminie Łososina Dolna uzyskać maksymalne dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2 mln zł.

Inwestycje wodociągowe w ramach funduszy zewnętrznych realizowane były w miejscowościach: Świdnik, Bilsko, Zawadka, Tabaszowa, Znamirowice, Rąbkowa, Tęgoborze, Białawoda i Chełmiec. Ponadto Gmina wykonała prawie 20 km sieci wodociągowej z własnych środków także i w innych miejscowościach.

Dzięki wieloletnim intensywnym inwestycjom wodociągowym na terenie Gminy Łososina Dolna udało się wybudować już ponad 200 km sieci.

INFORMUJEMY, IŻ MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ „ŁOSOSINA” SP. ZO.O. W ŁOSOSINIE DOLNEJ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

==> TEL.: 18 444-80-41

Poniżej fotorelacja z ostatnich prac prowadzonych na terenie naszej Gminy.