Mamy dofinansowanie na remont

Gmina Łososina Dolna w dniu 29 kwietnia 2019 r. otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 128.000,00 zł na realizację zadania pn.:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych prowadzącej do pól położonych w obrębie Rąbkowa i Bilsko, Gmina Łososina Dolna”.  

Modernizacja dotyczy odcinka drogi biegnącego od Szkoły Podstawowej w Rąbkowej w kierunku Bilska, na której zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa, poprawione odwodnienie korpusu poprzez umocnienie części rowu korytkami ściekowymi, wykonane zostaną pobocza oraz w miejscach „przełomów” zostanie wykonana nowa podbudowa drogi.

W miesiącu maju 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Planowana realizacja zadania przypadnie w miesiącach lipiec-sierpień 2019 r.