WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn.zm.)

WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony  tj. od daty podpisania umowy do 15 października 2019 r.

POBIERZ WYKAZ