Rozstrzygnięcie konkursów na Dyrektora szkoły

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rąbkowej z Filią w Tabaszowej oraz w Stańkowej

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. komisja konkursowa powołana na podstawie przepisów art. 63 ust.14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rąbkowej z Filią w Tabaszowej w osobie Pani   Marii  Orzeł.

Gratulujemy.

Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rąbkowej z Filią w Tabaszowej.


Informacja o  nie rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły

Podstawowej  w  Stańkowej

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że w dniu 06.05.2019 r. komisja konkursowa powołana na podstawie przepisów art. 63 ust.14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)  nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w  Stańkowej.

Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stańkowej.