Spotkanie w sprawie drogi krajowej tzw. "Sądeczanki"

W miesiącu czerwcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wraz z firmą projektową Halcrow Group zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dotyczące przebiegu wariantów nowej drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz.

Spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz w Gminie Łososina Dolna odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400, o godz. 17.00.

Zainteresowanych zapraszamy.

W tym samym dniu w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400, w godzinach 11.00-17.00 dyżur będzie pełnił projektant z firmy Halcrow Group, który będzie udzielał odpowiedzi na pytania od osób zainteresowanych.

Aktualne przebiegi tras nowej drogi krajowej Brzesko-Nowy Sącz dostępne będą na stronie www.dk75.pl

Wszelki uwagi, wnioski, zastrzeżenia co do przebiegu wariantów nowej drogi krajowej nr 75 Brzesko- Nowy Sącz po terenie gminy Łososina Dolna można zgłaszać firmie projektowej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia spotkania informacyjnego czyli od dnia 17 czerwca 2019 roku na:

adres pocztowy:

Halcrow Group Sp. z o.o.

Ul. Wspólna 47/49

00-684 Warszawa

adres email: dk75@jacobs.com