Zapraszamy na spotkania dotyczące wdrażania marki ''Śliwkowy Szlak ''

 

Zapraszamy na spotkania dotyczące wdrażania marki ''Śliwkowy Szlak ''

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza podmioty związane z turystyką (przedsiębiorcy, producenci, rolnicy, organizacje pozarządowe, twórcy ludowi, instytucje samorządowe) na spotkania aktywizujące, dotyczące projektu Wdrażanie marki ponadlokalnej ''Śliwkowy Szlak ''. Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły dotyczące uczestnictwa w ww. projekcie oraz współpracy między podmiotami zajmującymi się turystyką.

Więcej informacji o spotkaniach aktywizujących udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'': tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Spotkania są bezpłatne. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką. W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie.

Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.

Harmonogram spotkań aktywizujących w 2019 roku:

Lp. Tematyka Data Godzina Miejsce Gmina
1. Projekt wdrażania marki ponadlokalnej ''Śliwkowy Szlak '' 6 sierpnia 2019 r. 11.00 Centrum Informacji Turystycznej w Czchowie Czchów
2. 7 sierpnia 2019 r. 11.00 Biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' w Iwkowej Iwkowa
3. 20 sierpnia 2019 r. 11.00 Dwór w Korzennej Korzenna
4. 22 sierpnia 2019 r. 11.00 Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej Łososina Dolna
5. 27 sierpnia 2019 r. 11.00 Centrum Kultury w Gnojniku Gnojnik
6. 28 sierpnia 2019 r. 11.00 Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Lipnica Murowana
7. 29 sierpnia 2019 r. 11.00 Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem