MAMY TO! Dofinansowanie dla jednostki OSP Łososina Dolna

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Samochód umożliwi jednostce OSP prowadzenie akcji ratunkowych zarówno w przypadku pożarów, powodzi, huraganów, ale i w innych sytuacjach zagrożenia. Nowy samochód poprawi również sprawność jednostki, zwiększy gotowość bojową do działań ratowniczych oraz skróci czas dotarcia na miejsce interwencji.

Przyznane dofinansowanie to kwota 540 tys. zł tj.:

- 260 tys. zł - dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- 130 tys. zł – dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

- 100 tys. zł - dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

-  50 tys. zł -  dotacja Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program „Bezpieczna Małopolska”.

Wkrótce na zakup samochodu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony, który wyłoni dostawcę.