Fotorelacja z Łososińskiego Święta Plonów

Wobec tej maszyny wszyscy są równi / ponad podziałami ona niesie mnie / Ponad granicami przelatuje płynnie, jak powietrze co wypełnia płuca me… To fragment piosenki „Gołębie serce”, nawiązującej do historii Janiny Lewandowskiej, bohaterskiej pilotki związanej z naszym regionem. Jej pamięć oraz pamięć tysięcy poległych podczas II wojny światowej uczcili mieszkańcy gminy Łososina Dolna 1 września, podczas tegorocznego Łososińskiego Święta Plonów. W tym tak ważnym dla Polaków dniu spotkaliśmy się aby właśnie ponad podziałami uczcić bohaterów naszej Ojczyzny a także dziękować za pokój, za naszą lokalną ojczyznę i za tegoroczne plony. Zgodnie z dożynkową tradycją był czas na modlitwę i czas na zabawę, czas zasłuchania się w nasz folklor i czas biesiadowania. W tym dniu wszyscy czuliśmy się równi – czuliśmy się obywatelami naszej Małej Ojczyzny.

Gminne dożynki połączone z odpustem ku czci Matki Boskiej Pocieszenia rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Łososinie Dolnej. Podczas mszy zgromadzeni dziękowali Bogu za tegoroczne plony oraz modlili się w intencji rolników, sadowników a także ofiar II wojny światowej. Następnie barwny korowodów z wieńcami dożynkowymi, zespołami regionalnymi, tamburmajorkami, orkiestrą i zaproszonymi gośćmi przeszedł na plac przed Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. 


Obrzęd dożynkowy rozpoczął się występem Grupy Regionalnej Michalczowa. Właśnie z sołectwa Michalczowa wywodzili się tegoroczni Starostowie dożynek, którzy przekazali chleb gospodarzowi gminy Andrzejowi Romankowi i jego Małżonce. Wójt Andrzej Romanek jako gospodarz Gminy powitał dostojnych Gości, Rolników, Sadowników i Ogrodników oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Łososina Dolna. 

W swoim wystąpieniu mówił: ”Jak tradycja naszych przodków każe po żniwach obchodzimy Święto Plonów. To święto Rolników, ale też Sadowników i Ogrodników. To święto tych, którzy z miłością i oddaniem uprawiają ziemię, owocami której my możemy się cieszyć. Ale to przede wszystkim święto dziękczynienia, dziękczynienia naszemu Stwórcy za to, że w swojej opatrzności i dobroci pozwala nam zbierać owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Święto Planów w naszej wielowiekowej tradycji, to akt podziękowania tym, którzy karmią nas owocami ziemi, tym którzy w znoju, w pocie czoła, ciężko pracują aby tego naszego chleba powszedniego nikomu nie zabrakło. Chleb jest naszym pokarmem do którego odnosimy się z szacunkiem. Jakże pięknie ujął ów szacunek do chleba polski poeta Cyprian Kamil Norwid, który w wierszu wyrażającym tęsknotę za krajem rodzinnym pisał: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba / Podnoszą z ziemi przez uszanowanie / Dla darów Nieba…Tęskno mi, Panie...” O wartości chleba w naszej chrześcijańskiej tradycji świadczą słowa Modlitwy Pańskiej w której prosimy Stwórcę mówiąc: „…chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”. To dowodzi, że praca rolnika i owoce tej pracy mają wartość którą dostrzega poeta, ale i są w codziennej modlitwie wznoszonej do Boga przedmiotem naszych próśb. Za tą więc, może czasami niedocenianą pracę, chciałbym, imieniem nas wszystkich, mieszkańców gminy Łososina Dolna, podziękować Rolnikom, Sadownikom i Ogrodnikom. Niech ten chleb, który jest symbolem naszego wspólnego wysiłku będzie mądrze i sprawiedliwie dzielony dla dobra naszej Ojczyzny i Jej Mieszkańców. Oby nie zabrakło tego chleba nikomu, oby był symbolem jedności i mądrości ludzi, w ręce których los naszego Narodu został złożony. Patrząc na nasze wieńce dożynkowe możemy z dumą powiedzieć, że są dowodem kunsztu i wyrazem umiłowania piękna ludzi którzy je przygotowali. Dziękuję Wam za wysiłek i serce. Szanowni Rolnicy, Sadownicy i Ogrodnicy życzę Wam, aby ziarno rzucone w ziemię wydało plon stokrotny, życzę Bożej Opatrzności w Waszej codziennej pracy dla dobra nas wszystkich. Wszystkiego dobrego, Szczęść Boże.”


Następnie Wójt podzielił się z Mieszkańcami dożynkowym chlebem, życząc aby chleba tego nigdy w naszej Ojczyźnie nie zabrakło i abyśmy się tym chlebem umieli dzielić. Głos zabrali także zaproszeni goście posłanka Barbara Bartuś, posłanka Elżbieta Zielińska, Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk, poseł Józef Leśniak, senator Stanisław Kogut, poseł Jan Duda, Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk, Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak.

O patriotyczny charakter uroczystości zadbała grupa młodzieżowa w składzie: Anna Pysno, Patrycja Hajduk, Rafał Mordarski, Jakub Sromek, Dominik Dziedzic, Arek Dudek, Dawid Kocoń. Koncert pieśni patriotycznych, upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej na długo pozostanie w naszej pamięci. 


Nie tylko za wolną ojczyznę i za tegoroczne plony mogliśmy dziękować. Kolejnym elementem programu było przekazanie instrumentów muzycznych i kamizelek galowych Parafialno - Gminnej Orkiestrze Dętej w Łososinie Dolnej. Wójt Gminy Andrzej Romanek, ks. Proboszcz Grzegorz Ociepka oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna i zarazem Prezes Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw Monika Sowa przekazali na ręce kapelmistrza Pana Tadeusza Szkarłata instrumenty muzyczne i kamizelki galowe o łącznej wartości 100 000 zł. Projekt pt. "Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno - Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej" był realizowany w ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zwieńczeniem projektu był koncert w wykonaniu orkiestry. Już teraz czekamy na kolejny występ – tym razem z nowymi instrumentami.

Jednym z najważniejszych elementów dożynek był i jest wieniec. Delegacje wieńcowe z sołectw: Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Michalczowa, Rąbkowa, Stańkowa zaprezentowały wykonane przez siebie wieńce. Komisja konkursowa w składzie: Pani Beata Grzegorzek, Pani Marta Smólczyńska, Pani Beata Kuśmierkiewicz od początku trwania dożynek skrupulatnie pracowała dokonując oceny i wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Nagrody główne zostały przyznane w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i wieniec nowoczesny. W kategorii wieniec tradycyjny zwyciężył wieniec z sołectwa Michalczowa, natomiast w kategorii wieniec nowoczesny wygrał wieniec z Łęk. Wójt gminy wraz z dyrektorem Centrum Kultury wręczyli delegacjom wieńcowym dyplomy i nagrody. Dodatkowo wszystkie grupy wieńcowe otrzymały nagrodę specjalną od p. Zygmunta Parucha. Przyznano także nagrodę pozakonkursową, która trafiła na ręce dzieci z Grupy Regionalnej Michaczowa. 

Na scenie zaprezentowały się również zespoły regionalne: Mali Jakubkowianie, Jakubkowianie oraz „Śwarni Łojce” z Sadku Kostrzy. Zebrani mieli także okazję obejrzeć spektakl kabaretowy w wykonaniu aktorów z Teatru Nowego z Nowego Sącza a po godzinie 21 wystąpił zespół InoRos oraz zespół REMO, przy którym biesiadowano aż do północy. 


Łososińskie Święto Plonów było także okazją do prezentacji i promocji lokalnych produktów o czym świadczyło chociażby bogactwo stoisk. W trakcie trwania dożynek zaprezentowali się:

 • Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej
 • Maria Kras - rękodzieło
 • Winnica Grono – Stanisław Wąsik, Stańkowa 
 • Koło Pszczelarzy w Łososinie Dolnej
 • Biblioteka Publiczna
 • Joanna Sieradzka-Stec - rzeźba, pirografia 
 • Modelarstwo Aeroklub Podhalański w Łososinie Dolnej oraz Sadeckie Towarzystwo Lotnicze „Orlik”
 • Koło Gospodyń Wiejskich ze Stańkowej 
 • Winnica Zawadka
 • Klub Seniora „Aktywni Plus” działający przy Centrum Kultury w Łososinie Dolnej
 • Pracownia Dekoracji Chochlik Agnieszka Piechocka 
 • Tłocznia Owoców Pawłowski - Marcin Pawłowski 
 • Pracownia Leśna – misy drewniane
 • Pracownia Ikigai - ceramika
 • Sery Małgorzata Dziedzic –Stańkowa
 • Agnieszka Hajduk – warsztaty wikliniarskie

Nie zapomniano także o najmłodszych dla których była wyznaczona specjalna strefa z atrakcjami. Najmłodsi mogli wybierać pomiędzy kilkoma dmuchanymi zjeżdżalniami, przejażdżkami kucykiem, kulą sferyczną, barwnymi straganami. Animatorzy z Centrum Edukacji i Animacji oferowali także skaczące szczudła i strzelanie z łuków klasycznych oraz różnorodne zabawy dla dzieci. 


Sponsorami święta byli:

• Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna Rolnik z Łososiny Dolnej
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tadeusz Jarzmik z Wojakowej
• PPHU „Agrotex” w Łososinie Dolnej
• LEDtechnic Druk Wielkoformatowy z Porąbki Iwkowskiej 
• Firma Handlowo Usługowa Eldox - Edward i Elżbieta Oleksy 
• Firma Handlowa Agro Jurek S.C. Krzysztof i Aneta Jurek
• Sery Juhas Bis Krystyna Gargula
• Winnica Zawadka
• Winnica GRONO Stańkowa
• Sołtys wsi Wronowice Jarosław Oleksy
• Franciszek Oleksy z Wronowic
• Jerzy Grzegorzek z Wronowic
• Józef Waligóra
• Józef Piwowar 
• Alicja i Józef Krężołek 
• Lucyna i Kazimierz Jasnos
• Alicja i Andrzej Kocoń
• Krystyna i Zygmunt Pajor 
• Agata i Andrzej Pajor
• P.P.H.U. „ŚLIZ” Zbigniew Świderski
• Zygmunt Paruch

Dziękujemy delegacjom wieńcowym z sołectw: Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Michalczowa, Rąbkowa, Stańkowa za trud włożony w przygotowanie wieńców dożynkowych. Dziękujemy również sołectwom i delegacjom, które przygotowały dary ołtarza:

 • Gmina Łososina Dolna
 • Sołectwo Łososina Dolna 
 • Sołectwo Bilsko 
 • Sołectwo Łęki 
 • Sołectwo Stańkowa 
 • Sołectwo Michalczowa 
 • Sołectwo Żbikowice 
 • Sołectwo Tęgoborze 
 • Sołectwo Witowice Górne
 • Sołectwo Wronowice
 • Sołectwo Zawadka 
 • Zespół Regionalny Jakubkowianie 
 • Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej
 • Związek Łowiecki Łoś Łososina Dolna 
 • Koło Pszczelarzy Łososina Dolna
 • Ochotnicza Straż Pożarna Łososina Dolna 
 • Bilsko Wola 
 • Bilsko- Biała
 • Bilsko Roćmirowa i Berdychów

Poczty sztandarowe: Aeroklub Podhalański, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej, Związek Łowiecki „Łoś” Łososina Dolna.

Składamy podziękowania wszystkim partnerom Łososińskiego Święta Plonów. Dziękujemy sponsorom, delegacjom, wystawcom, zespołom regionalnym, artystom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej, Zakładowi Gospodarki Komunalnej „Łososina”, Policji, służbom porządkowym i medycznym, wszystkim którzy zaangażowali się w organizację Łososińskiego Święta Plonów i wzięli w nim udział.

Zadanie „Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej” jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy na fotorelację. 

Fot. Kinga Filipowska

GALERIA