Droga Rąbkowa i Bilsko po remoncie

Uprzejmie informujemy, iż zakończono modernizację drogi w miejscowości Rąbkowa oraz Bilsko.

Zadanie zrealizowano ze środków:

  • Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pochodzących z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego;
  • Budżetu Gminy Łososina Dolna;
  • Środków sołeckich wsi Bilsko i Rąbkowa.

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z poprawą istniejącego odwodnienia (uzupełnienie brakujących korytek ściekowych, płyt skarpowych).

Ponadto droga otrzymała nowe pobocza, a w miejscach niebezpiecznych zainstalowano bariery ochronne. Wykonano również nowy przepust biegnący w poprzek drogi zakończony murkami czołowymi.

Łączna długość zmodernizowanej drogi wynosi 765 m.b., zaś całkowity koszt robót wyniósł 310.935,35 zł.

GALERIA