"Narodowe Czytanie" w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy

Dnia 6 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy odbyła się kolejna odsłona akcji „Narodowego Czytania”, nad którą patronat honorowy sprawuje Para Prezydencka.

Tym razem społeczność szkolna czytała nowele pióra znakomitych pisarzy polskich. Cała uroczystość rozpoczęła się o godz. 8:00 w Sali gimnastycznej. Po przywitaniu gości i przeczytaniu listu od Prezydenta RP przez Dyrektor szkoły Panią Irenę Bastę, w role lektorów wcielili się uczniowie kl. I-VIII, nauczyciele, a także zaproszeni goście przewodniczący Rady Rodziców.

Do wspólnego czytania została zaproszona Pani Dyrektor Irena Basta. Słowo wstępne nawiązujące do treści dzieł wygłosiła nauczycielka języka polskiego – pani Agnieszka Kosecka. Oprawę merytoryczną i scenografię przygotowały nauczycielki j. polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i biblioteki.

Na zakończenie przeprowadzono konkurs ze znajomości przeczytanych fragmentów. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkową pieczątkę otrzymaną od Pary Prezydenckiej.

Pani Dyrektor Irena Basta serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za udział i zaangażowanie. Dla słuchaczy była to wyjątkowa lekcja patriotyzmu. Do usłyszenia za rok.

GALERIA