Przetarg nieograniczony

Informujemy, że dział ZAMÓWIENIA PUBLICZNE został zaktualizowany o nowe POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE  ===>>  NAZWA ZADANIA:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej.

2. Remont drogi gminnej 292456 K Witowice Górne - Sklep  w miejscowości Witowice Górne w km 0+000 - 0+700, Gmina Łososina Dolna.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w km 0+020,90 - 0+482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna.