GDDiK na Juście

4 kwietnia 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbudowę 1.7 km drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tęgoborze. Umowa obejmuje również odwodnienie osuwiska.
 
 
Zadaniem wykonawców będzie przywrócenie drogi do stanu przed uszkodzeniami, które spowodowało osuwisko, wzmocnienie jej i zabezpieczenie przed napierającymi masami ziemnymi. Oznacza to, że trzeba rozebrać istniejącą drogę, odbudować ją i wzmocnić. Prace nie obejmują stabilizacji całego osuwiska Just - Tęgoborze. Mają zasięg lokalny. 
 
Koszt prac wyniesie ponad 46 mln zł. Rozbudowa ma być wykonana w ciągu 10 miesięcy. Do tego terminu nie jest wliczany okres zimowy czyli zakończenie prac zaplanowane jest na maj 2019 r.
 
 
Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/