Ogromny sukces dla Mieszkańców Gminy!

W dniu 25 września 2019 r. w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu przedstawiciele Wojewody Małopolskiego uroczyście przekazywali symboliczne „czeki” na realizację zadań w ramach rządowego programu - Fundusz Dróg Samorządowych.

Wśród beneficjentów była Gmina Łososina Dolna, której Wójt Andrzej Romanek odebrał „czek” na  kwotę 2 319 780,00 zł. Kwota ta stanowi 80 % dofinansowania dwóch inwestycji drogowych.

Wsparcie finansowe dotyczyć będzie:

  • przebudowy drogi gminnej nr 292750 K Żbikowice – Szkoła w km 0+020,90 – 0+482,30 w miejscowości Żbikowice,
  • remontu drogi gminnej nr 292456 K Witowice Górne – Sklep w miejscowości Witowice Górne w km 0+000,00 – 0+700,00.

Łączna wartość zadań (na podstawie kosztorysów inwestorskich) to kwota:

3 011 745,41 zł.

Dla nas Mieszkańców Gminy Łososina Dolna to ogromny sukces – mówi Wójt Andrzej Romanek. Bardzo się cieszę, gdyż przy dużym zaangażowaniu Pracowników Urzędu Gminy i Projektantów otrzymaliśmy tak sporą kwotę dofinansowania. To kolejne środki finansowe, dzięki którym przebudujemy i wyremontujemy dwie drogi w naszej Gminie. A przypomnę jesteśmy już po remoncie drogi Rąbkowa - Bilsko, w trakcie remontu jest most w Jarostowej uszkodzony przez powódź. A to nie wszystkie inwestycje drogowe w naszej Gminie, bowiem planujemy kolejne remonty dróg. Chcemy, aby stan dróg ulegał poprawie i choć sporo już zrobiono przez ostatnie lata, mamy świadomość, że jest jeszcze dużo do zrobienia.  

Jeszcze w tym roku wykonamy remont drogi w miejscowości Witowice Górne, zaś przebudowę drogi w miejscowości Żbikowice planujemy rozpocząć w tym roku, a zakończyć w okresie letnim 2020 r.

Mamy nadzieję, ale także prośbę do użytkowników w/w dróg o cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji tych inwestycji, gdyż zaplanowane roboty drogowe związane będą z czasowym lub całkowitym zamknięciem tych odcinków dróg.

Mieszkańcy wsi Witowice Dolne oraz Witowice Górne, będą proszeni o korzystanie z objazdu od strony drogi powiatowej Witowice Dolne – Rożnów, zaś odwożący uczniów do Szkoły w Żbikowicach będą mogli korzystać, dzięki uprzejmości ks. Proboszcza, z parkingu przy Kościele.