Mieszkańcu Tęgoborzy

 

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójta Gminy Stanisława Golonki:

a.) w miesiącu kwietniu b.r. wykonane zostaną oznakowania ulic w miejscowości Tęgoborze. Na skrzyżowaniach pojawią się drogowskazy z nowo nadanymi nazwami ulic.

b.) Mieszkańcy otrzymają tabliczki z numerami domów, które powinni przykręcić na budynku w miejscu dobrze widocznym z ulicy. W sytuacji lokalizacji budynku w dużej odległości od ulicy tabliczkę należy umieścić na ogrodzeniu.