Remonty dróg w naszej Gminie

W dniu 1 października 2019 r. Gmina Łososina Dolna podpisała umowy z firmą PRDM S.A w Nowym Sączu na remonty dróg.

Zadania, które będą wykonywane to:

  • remont odcinaka drogi gminnej nr 292416 K  Bilsko – Roćmirowa w miejscowości Bilsko,
  • remont odcinka drogi gminnej nr 292499 K Łęki – koło Cięciwy w miejscowości Łęki.

 

Łączna wartość w/w zadań na podstawie kosztorysów ofertowych to kwota: 111.113,50 zł., natomiast łączna długość to przeszło 400 mb.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: umocnienie rowu poprzez ułożenie korytek ściekowych wraz jego uformowaniem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy.

Dzięki wykonanym remontom w znaczny sposób poprawi się komfort i bezpieczeństwo użytkowanych dróg.

Droga Bilsko – Roćmirowa

Droga Łęki – koło Cięciwy