Sprawdź, kto będzie odśnieżał drogi w gminie?

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH, NA TERENIE GMINY ŁOSOSINA DOLNA

Niebawem rozpocznie się czas opadów śniegu, marznących mżawek i oblodzeń. Wszystkim nam zależy na komforcie, a przede wszystkim bezpieczeństwie użytkowników dróg na terenie Gminy Łososina Dolna.

Rozstrzygnięto już przetarg i podpisano umowy z Wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg gminnych  w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021.

  • Łączna długość dróg gminnych objętych odśnieżaniem wynosi: 119,29 km.

Zgodnie ze standardem zimowego utrzymania naszych dróg gminnych przywrócenie ich drożności powinno być dokonanie do 16 godzin od ustania opadów śniegu. Mając jednak na uwadze dobro Mieszkańców, chcemy, aby drożność ta była utrzymywana na bieżąco, oczywiście w miarę możliwości, bowiem przy bardzo intensywnych lub długotrwałych opadach, przywrócenie drożności dróg wymaga czasu. Dlatego też w godzinach nocnych tj. od godz. 00.00 do godz. 06.00 Wykonawcy przystępują do wykonania usług bez dyspozycji Zamawiającego, oczywiście tylko wtedy jeżeli jest to uzasadnione warunkami atmosferycznymi i ma na celu utrzymanie przejezdności dróg. Tak więc do godz. 6.00 Wykonawcy powinni udrożnić wszystkie drogi objęte odśnieżaniem.

W godzinach dziennych i wieczornych tj. od 06.00 do 00.00 Wykonawcy wyjeżdżają tylko na polecenie Zamawiającego.
Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy ds. zimowego utrzymania dróg jest: Pan Wojciech Gródek.

Informacje na temat warunków przejezdności dróg gminnych od godz. 8.00 - 15.00 udzielane będą pod numerem telefonu:  
•    18 444 80 02  wew. 538.
Natomiast od godz. 15.00 do 20.00, a także w dni wolne od pracy, niedziela i święta w godz. od 7.00 do 20.00 oraz w sytuacjach nadzwyczajnych  pod numerem telefonu:
•    517 612 566.Wykaz DRÓG GMINNYCH objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2019/2020 i 2020/2021 wraz z kontaktem do Wykonawców, którzy odśnieżają drogi.

Wykonawca:

ZPUH – „ WOJ-BET”, Pan Stanisław Kościelniak, Świdnik 153,

Tel.: 18 444 96 16, 695 476 913.

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem w sezonach zimowych

2019/2020 i 2020/2021

L.p. Nazwa drogi Kilometraż dróg
1.

Rojówka –Skrzętla – Babia Góra

3,30 km
2.

Skrzętla –Stańkowa (P. Pawlik)

1,30 km
3.

Świdnik –

Koszary (k/Krzyża-Rojówka)

1,00 km
4.

Świdnik – Jodłowiec

(zbiornik wodny)

1,80 km
5.

Świdnik – P. Orłowski, P. Kosecki

0,49 km
6.

Świdnik – Rojówka –

k/ P. Blacheisena

0,50 km
7.

Świdnik – P. Filipowski

0,35 km
8.

Świdnik – P. Kosecki , P. Zelek  

0,55 km
9.

Świdnik – P. Baran, P. Oleksy

0,42 km
10.

Świdnik –P. Kosecki, P. Gródek

0,57 km
11.

Świdnik –P. Świder, P. Głąb

0,60 km
12.

 Świdnik –

Zawadka ( k/ P. Bednarka)

0,62 km
13.

Tęgoborze –Świdnik – Koszary

2,50 km
14.

Tęgoborze – Białawoda

(do P. Kosterkiewicza)  

1,40 km
15.

Tęgoborze – k/Ośrodka Zdrowia –

n/Kościołem (P. Dudek)

0,56 km
16.

Tęgoborze – Niżne – P. Małek

0,80 km
17.

Tęgoborze – Przedszkole –

KS Hart 

0,30 km
18.

 Tęgoborze – Osiedle I 

1,64 km
19.

 Tęgoborze – Osiedl II

(nad kościołem)  

0,54 km
20.

Tęgoborze – P. Żelazko

0,80 km
21.

Tęgoborze – P. Jungiewicz,

P. Grzyb  

0,40 km
22.

Tęgoborze –Kapłoniec   

0,60 km
23.

Tęgoborze – pod Rachów

0,60 km
24.

Tęgoborze – Niżne (P. Burnagiel)  

0,90 km
25.

Tęgoborze – P. Baran –

P. Brauer   

0,28 km
26.

Tęgoborze –

Parking n/kościołem – SKR  

0,23 km
27.

Tęgoborze –  Rachów

( ul. Zakątek )

0,10 km
28.

Zawadka –Osiedle P. Baranów    

0,20 km
29.

Zawadka –

koło P. Białka (P. Jarosz)    

0,40 km
30

Zawadka – Koszary (P. Waśko,

P. Górowski,P. Dudek)  

 1,14 km
31.

Zawadka –

Białawoda – Stara Wieś     

2,50 km
32.

Zawadka – Podchełmie –

Świdnik     

3,35 km
33.

Zawadka – Rozdziele     

1,30 km
34.

Zawadka – Rozdziele,

P. Pawłowski   

 0,65 km
35.

Zawadka – Podchełmie,

P. Basta     

0,42 km
36.

Zawadka – Podchełmie,

P. Fedko  

 0,47 km
37.

Białawoda – Kokoce   

1,50 km
38.

Białawoda – Kawiory     

0,50 km
39.

 Rojówka – Łyczanka –

Wronowice   

 3,50 km
40.

Rojówka – P. Kosecki

 0,50 km
41.

Wronowice – P. Gródek   

1,40 km
42.

Wronowice –Granica –

Stańkowa (P. Kołodziej W.)  

 0,65 km
43.

 Wronowice - P. Gródek

(P. Sromek)  

 0,55 km
44.

Żbikowice –Szkoła     

0,30 km
45.

Żbikowice – do rzeki   

 0,30 km
46.

Żbikowice – droga niemiecka     

0,20 km
47.

Żbikowice – na łąki

(centrumk/potoku Stańkowskiego)

 0,30 km
48.

Żbikowice – pod wały (P. Sroka)    

0,60 km
49.

Żbikowice

pod brzegi (P. Rosiek)  

 0,27 km
50.

Stańkowa –

Kąty (P. Firlej – koniec drogi)   

2,25 km
51.

Stańkowa– Zadziele

1,30 km
52.

Stańkowa – Równiczki   

1,00 km
53.

Stańkowa – Wola   

0,30 km
54.

Stańkowa –

Wola – Zawole (P. Kołodziej)  

 1,00 km 
55.

 Stańkowa – Wymiarki (P. Zelek)   

 0,90 km
56. Parkingi przy kościele parafialnym w Tęgoborzu i Żbikowicach, parkingi: przy Szkole Podstawowej w Tęgoborzu, Żbikowicach, oraz Budynku Domu Strażaka w Tęgoborzu.  
RAZEM  51,60 km

Wykonawca:

Usługi Transportowe, Pan Franciszek Szewczyk, Bilsko 103, 33-314 Łososina Dolna

Tel.: 18 444 87 01, 604 532 422.

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem w sezonach zimowych

2019/2020 i 2020/2021

L.p. Nazwa drogi Kilometraż dróg
1. Bilsko – Rąbkowa – Znamirowice     4,70 km
2.

Bilsko – Szkoła –

Bobolówka – Rąbkowa     

2,70 km
3. Bilsko – Roćmirowa – k/ P. Jarosza     1,70 km
4. Bilsko –  (k/ P. Pajora i P.Orzeł )    0,77 km
5. Bilsko – Leśniczówka      0,50 km
6. Bilsko – Wola- Biała ( k/ P. Dumany)     0,90 km
7. Bilsko – Kowalówka / Starej szkoły      0,40 km
8. Bilsko – do P. Salamona (P. Gajowy)     0,50 km
9.

Bilsko –

P. Litwiński

(P. Kocoń M., P. Bocheński Cz.)  

 0,45 km
10.

Bilsko –

Roćmirowa ( Dróżnik)

k/ P. Bochenka  

   1,55 km
11.

Bilsko –

P.  Pociecha   

 0,60 km
12.

Bilsko –

Dział (P. Szewczyk , P. Kulig)    

1,60 km
13.

Bilsko –

koło P. Słomki (do P. Grzyba )    

0,40 km
14.

Świdnik –

Jodłowiec

(P. Sromek) pod kościółkiem

0,30 km
15.

Świdnik –

Jodłowiec

(P. Gawlak) nad kościółkiem    

0,20 km
16.

Rąbkowa –

Czubica   

 0,50 km
17.

Rąbkowa –

Czubica (P. Hajduk)     

0,22 km
18.

Rąbkowa – Grochówki –

Znamirowice   

 1,15 km
19.

Znamirowice –

Paciorkówka (P. Orzeł, P. Lach)  

 0,50 km
20.

Znamirowice –

Sentków (P. Serafin)     

0,30 km
21.

Znamirowice –

Doliny     

0,70 km
22.

Tabaszowa –

Załęże – (do końca)    

2,50 km
23.

Tabaszowa – Zapaść k/ P. Basty –

P. Gawlak     

1,00 km
24.

Tabaszowa –

Znamirowice

(P. Lach , P. Słowik)    

0,55 km
25.

Tabaszowa –

Załęże ( do P. Wójcika )   

 0,45 km
26.

Tabaszowa –

Witkówka ( do Azotów)  

 2,10 km
27.

Witowice Górne – most –

Witowice Dolne    

1,30 km
28.

Witowice Górne –

Podlesie     

0,50 km
29.

Witowice Górne –

Nieć – Tucznio     

0,48 km
30.

Witowice Górne –

Zagórze   

 0,32 km
31.

Łososina Dolna –

k/ P. Sieradzkiego -

Witowice Górne (pod las) 

 2,70 km
32.

Łososina Dolna –

Osiedle za kościołem -

dojazd do Urzędu – k/ Cmentarza, 

   2,20 km
33.

Łososina Dolna –

centrum k/Kościoła   

 0,50 km  
34.

Łososina Dolna –

Jarostowa – Instytut     

2,80 km
35.

Łososina Dolna –

P.  Kmiecik (za cmentarzem)  

 0,23 km
36. Parkingi: k/szkoły, banku, parking przed kościołem w Łososinie Dolnej i budynkiem wielofunkcyjnym, Urzędem Gminy oraz parking przy Kościele w Tabaszowej.    
RAZEM 38,27  km

Wykonawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,  33-314 Łososina Dolna 418

Tel.: 18 444 80 41, 784 432 399.

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem w sezonach zimowych

2019/2020 i 2020/2021

L.p. Nazwa drogi Kilometraż dróg
1.

Bilsko – Biała – Michalczowa

1,85 km
2.

Witowice Dolne –

k/ P. Smolińskiego  

0,70 km
3. Witowice Dolne – do kładki      0,50 km
4.

Witowice Dolne –

Dział ( nad stadionem)

    1,40 km
5. Witowice Dolne – Łazy II      0,80 km
6.

Witowice Dolne –

Łazy I ( Zagórze )    

1,60 km
7.

Witowice Dolne –

P. Patyk, P. Stachoń   

 0,20 km
8. Witowice Dolne – za rzeką      1,20 km
9.

Łęki –

koło P. Cięciwy ( za sklepem) 

 0,12 km
10. Łęki  - koło P. Klimka     0,25 km
11. Łęki – pod Las     0,50 km
12.

Łęki – Cisowiec –

Witowice Dolne – P. Mikulski  

 3,00 km
13.

Michalczowa –

Głąbiejeszczówka   

 0,40 km
14.

Michalczowa –

P.  Gargula pod las –

k/ P. Osady     

1,10 km
15.

Michalczowa –

Grabie (P. Zdanowscy)  

 0,90 km
16.

Michalczowa –

Sechna     

2,20 km
17.

Łososina Dolna –

Kamyk – Michalczowa   

 2,45 km
18.

Łososina Dolna –

Kamyk k/ P. Kuźmy

(nowy odcinek)    

0,95 km
19.

Łososina Dolna –

Sadowa – Moszczynówka   

 4,00 km
20.

Łososina Dolna –

Sadowa

( od P.  Kuliga do P.  Kanii)  

 0,53 km
21.

Łososina Dolna –

Sadowa (P. Opachówka)    

0,50 km
22.

Łososina Dolna –

Sadowa

(P. Jaśkiewicz, P. Łagosz )  

 0,75 km
23.

Łososina Dolna –

P. Witek (P. Ciepielowska)  

 0,70 km
24. Łososina Dolna – k/Lotniska     1,00 km
25.

Łososina Dolna –

Sadowa ( k/ P. Stosura)    

0,90 km
26. Łososina Dolna – Tłoki      1,00 km
27. Łososina Dolna – Instytut (bloki)    0,25 km
28.

Łososina Dolna –

P. Pysno,

P.  Orzechowski (naw. bet.)  

 0,37 km
29.

Parkingi: k/szkoły,  oraz parking

przy

Kościele w Michalczowej.

0,30 km
30. RAZEM 

29,42 km

 

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych świadczone będą od 15 listopada do 15 marca.

Oby nie było tak srogiej zimy!