Newsletter Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" - 3/2018

Szanowni Państwo,
Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

 1. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji oraz LSR na lata 2014 -2020

  Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji w zakresie brzmienia kryterium ''Wkład własny'' oraz Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 poprzez zmianę grupy wnioskodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 2.2.1. Prosimy o zgłaszanie swoich uwag do biura Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' (tel. 14 68 44 549, 661 241 363, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl) do 9 kwietnia 2018 r.

  Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''

  Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020

  Ankieta dotycząca aktualizacji Kryteriów wyboru operacji
   
 2. Zapraszamy do udziału w badaniu na temat żywności lokalnej

  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do udziału w badaniu na temat postawy polskich konsumentów względem żywności lokalnej. Wyniki badania pozwolą na uzyskanie szczegółowych informacji o nawykach żywieniowych związanych z produktami lokalnymi. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety on-line: https://ghentagriecon.qualtrics.com/jfe/form/SV_bkMQSmClBrsqybz.
   
 3. Przypomnienie o konkursie pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku”

  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w konkursie pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku”, którego celem jest pozyskanie pamiątki jednoznacznie kojarzonej z obszarem Śliwkowego Szlaku. Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła artystycznego lub ludowego, produkty spożywcze oraz inne prace mające związek z obszarem. Karty zgłoszeniowe wraz z przygotowaną pamiątką można dostarczać do biura Stowarzyszenia w okresie od 28 lutego 2018 r. do 15 maja 2018 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszelkich informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: Iwkowa 468, tel. 14 684 45 49, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl

       4. Kolejny nabór na rozwijanie działalności gospodarczej

         Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż w najbliższym czasie planuje  przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków dla przedsiębiorców w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'', objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w następującym zakresie i terminie:

* rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej: 7 maja 2018 r. - 21 maja 2018 r.

Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego naboru na stronie LGD pojawi się dokumentacja aplikacyjna.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 14 68 44 549, 603 309 116, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.