Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” informuje

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z. o. o. informuje

Mieszkańców Gminy Łososina Dolna o możliwości skorzystania z usług wywozu ścieków bytowo – gospodarczych (tj. szamba) od poniedziałku do piątku

w godzinach pracy Zakładu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

 

Kontakt: 18 444-80-41

33-314 Łososina Dolna 418