Fotorelacja z X Jubileuszowego Koncertu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Tęgoborzu

,,Bohaterowie tamtych dni – My Polacy dziękujemy wam

 Za wolny kraj, Za bohaterskie wasze czyny

 Że byliście gotowi, poświęcić swe życie

Za wolność Ojczyzny naszej, Żebyśmy byli wolni

 Mówili po polsku, Swobodnie wyznali

  wiarę w Boga, Wolny wybór mieli

 Byśmy więcej nie cierpieli, Polsko, ty dajesz schron

 Polsko, tyś nasz dom”.


,,Razem tworzymy niepodległą”


Dzień 10 listopada br. w Szkole Podstawowej im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzu miał niecodzienny charakter bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.


X Jubileuszowy Koncert Piosenki i Pieśni Patriotycznej poświęcony patronowi naszej szkoły rozpoczął się o godz. 15.00 w pięknie i oryginalnie udekorowanej sali gimnastycznej. Połączył wszystkich, którzy wspólnie starali się pokazać, że są Polakami – patriotami. To dziedzictwo zawarte w pieśni i historia zapisana w słowach. Koncert uroczyście rozpoczęła dyrektor szkoły – Irena Basta, witając zaproszonych gości, wśród których byli; wójt gminy Łososina Dolna – Andrzej Romanek, dyrektor miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i radny powiatu nowosądeckiego – Marek Pławiak z małżonką, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Dariusz Leśniak, ks. Proboszcz Stanisław Berdzik, starszy wizytator Delegatury Kuratorium w Nowym Sączu – Adam Skwarło, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli naszej gminy, dyrektorzy i kierownicy wszystkich instytucji naszej gminy, Radni, Sołtysi, rodzice oraz lokalna społeczność. Przewodnikami po słowno – muzycznej podróży w przeszłości były: pani Elżbieta Mrzygłód, pani Krystyna Gargula i pani Małgorzata Mółka. Jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie klas pierwszych naszej szkoły, którzy pod kierunkiem wychowawczyń: pani Elżbiety Mrzygłód i pani Anny Cebuli zaśpiewali hymn narodowy. W dalszej części koncertu wykonawcy przypomnieli utwory, które towarzyszyły Legionom Polskim, w tym walczącym na Monte Cassino, żołnierzom i cywilom broniącym stolicy w Powstaniu Warszawskim.

Nie zabrakło piosenek, które dodawały nadziei walczącym z totalitarną władzą, a także tych, które towarzyszyły chwilom radosnym. Wśród wykonawców byli: chór ze szkoły muzycznej w Domosłowicach, filia w Tęgoborzy pod batutą pana Roberta Sowy, chór parafialny z Tęgoborzy pod kierunkiem pana Jarosława Musiały, dzieci z Przedszkola ,,Bajka” w Tęgoborzy pod opieką nauczycieli i dyrektora Marty Krusiec, zespół wokalny ,,Stokrotki” pod kierunkiem pani Elżbiety Mrzygłód oraz Orkiestra Dęta OSP Tęgoborze pod batutą pana Romana Gwoździa. Podczas koncertu, przygotowując się do obchodów 30-lecia nadania imienia naszej szkole, przybliżona została postać mjra pil. Jerzego Iszkowskiego–patrona szkoły.
,,My Polacy tak pięknie potrafimy we łzach się w modlitwie rozpływać, w walce dzielnie pierś na kule wroga nadstawiać, ale żyć w wolnej Ojczyźnie potrafimy?” Tą refleksją, pamiętając o wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju, zakończył się tegoroczny koncert.
Dyrektor szkoły Irena Basta serdecznie podziękowała tym wszystkim, którzy pomogli w organizacji koncertu, a w szczególności Piekarni Grzyb za sponsorowanie oraz tym, którzy znaleźli czas, by wspólnie  świętować niepodległość, dla których niepodległość, dla których ojczyzna to rzecz święta mimo jakichkolwiek podziałów.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI

GALERIA