Pozyskaj Fundusze Europejskie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

I URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA

ZAPRASZAJĄ

 Mieszkańców Gminy Łososina Dolna

 na indywidualne konsultacje
z tematyki pozyskiwania środków
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

5 grudzień 2019 roku (czwartek)

godz. 12:00-14:30

miejsce:
Urząd Gminy Łososina Dolna (sala nr 36)

33 – 314 Łososina Dolna 300

 

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.