Zaczarowany pociąg

13 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej  odbył się pokaz naukowy przygotowany przez Pana Profesora Antoniego Cieślę z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Koordynatorem pokazu była Pani Agata Rusnak.

Dzieci mogły wysłuchać wykładu na temat prądu elektrycznego, przewodników i półprzewodników a także zjawiska lewitacji.

Pan profesor pokazał także ciekły azot, który wykorzystany został do przygotowania pokazu. W wydarzeniu brali udział uczniowie z następujących szkół podstawowych: Stańkowa, Żbikowice, Michalczowa, Witowice Dolne, Tabaszowa oraz Łososina Dolna.

Pan Profesor Antoni Cieśla mówi o sobie: "Bardzo lubię pracę ze studentami, także tymi najmłodszymi. Całe moje życie zawodowe to właśnie praca jako nauczyciel akademicki. Najpierw jednak byłem laborantem, potem inżynierem, adiunktem, a teraz jestem profesorem. Pełniłem też wiele funkcji w administracji: byłem nawet prorektorem uczelni, która się nazywa Akademia Górniczo - Hutnicza. Ale to wszystko nic w porównaniu z satysfakcja, którą daje mi przekazywanie wiedzy innym. Odkąd urodziła się moja wnuczka, właśnie do tej roli nauczania najmłodszych przywiązuję szczególną wagę."

Organizatorzy spotkania bardzo dziękują za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzone pokazy.

GALERIA