Inwestujemy duże pieniądze w gospodarkę wodno-ściekową!

Możemy się już wspólnie cieszyć, ponieważ w tym miesiącu na konto Urzędu Gminy wpłynęła bezzwrotna dotacja w wysokości 1.100.000,00 zł. z budżetu Województwa Małopolskiego w związku z pozytywnym rozliczeniem kilkuletniej inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna – cz. 3”.

Zadanie opiewało na niebagatelną kwotę tj.: 4.514.849,13 zł., na realizację którego udało się Gminie Łososina Dolna uzyskać maksymalne dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie to było realizowane nieprzerwanie od jesieni 2017 roku przez Firmę P.H.U. „INKO 2001” i polegało na budowie hydroforni w miejscowości Zawadka oraz 40 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Świdnik, Bilsko, Zawadka, Tabaszowa, Znamirowice, Rąbkowa, Tęgoborze, Białawoda i Chełmiec.

"Bardzo dziękuje tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków, zrealizowania i rozliczenia tej inwestycji. To ogromny sukces nas wszystkich. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, mojemu poprzednikowi na urzędzie wójta gminy oraz poprzedniej i obecnej radzie gminy za dostrzeżenie potrzeb, pozyskanie środków, po to abyśmy mogli korzystać z daru natury jakim jest woda.”  - mówi Wójt Andrzej Romanek.  

To nie było łatwe przedsięwzięcie, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób udało się rozbudować sieć wodociągową o kolejne 40 km. To naprawdę dużo.” - podkreśla Marzena Bodziony, pracownik referatu Infrastruktury.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości, bowiem już w lutym 2020 roku Gmina Łososina Dolna przystąpi do dalszej realizacji zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko”. Prace obejmą budowę 9,27 km sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma pompowniami ścieków oraz 4,45 km sieci wodociągowej. Wartość zadania opiewa na kwotę 3.202.749,07 zł.

„Przed nami jeszcze dużo do zrobienia, ale mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy z Mieszkańcami naszej gminy uda nam się sprawnie zrealizować to zadnie. Potrzeba nam tej współpracy i zrozumienia bowiem inwestycje te realizujemy w interesie nas wszystkich, w interesie naszych dzieci i niestety nie da się ich przeprowadzić bez ingerencji w grunty Mieszkańców. Musimy rozumieć siebie nawzajem i uwzględniać potrzeby innych, po to, aby inni rozumieli i uwzględniali nasze potrzeby."  - podkreśla Wójt Andrzej Romanek.

GALERIA