„PRZY WIGILIJNYM STOLE”

W dniu 15 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Michalczowej odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe dla seniorów wsi Michalczowej i Łęk i okolicznych miejscowości.

Organizatorami spotkania są Koło Gospodyń Wiejskich, Caritas Rada Rodziców i Grupa Regionalna „Michalczowa”. To kolejne spotkanie skierowane ku najstarszej części naszej społeczności lokalnej, gdzie mogą w świątecznej atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pogłębiać społeczne relacje i złożyć sobie wzajemnie życzenia.

Uroczystości rozpoczęły się w tutejszym kościele, gdzie o godz.13.00 odbyła się Msza Święta w intencji seniorów, którą celebrował Ks. Proboszcz Damian Kostrzewa.

Po  Nabożeństwie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Michalczowej. Tam czekały już nakryte białymi obrusami stoły, a na nich odświętne dekoracje oraz zapalone świece.

Tradycyjnie nie zabrakło również włodarzy naszej Gminy, Wójta pana Andrzeja Romanka, Pełnomocnika Wójta pana Józefa Szkarłata, Radnej Rady Gminy pani Moniki Hajduk, Sołtysa wsi Michalczowa pana Jana Garguli, Sołtysa wsi Łęki pani Alicji Krężołek.

Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Szkoły pan Stanisław Zelek, życzył, aby ten tradycyjny stół wigilijny nakryty białym obrusem zawsze gromadził rodzinę, przyjaciół i łączył a nie dzielił.

Występ artystyczny w wykonaniu  zespołu „Grupy Regionalnej Michalczowa”  na czele kierownikiem zespołu panem Andrzejem Mliczkiem, zaśpiewał kolędy i złożył życzenia świąteczne wprowadził zebranych w atmosferę tego spotkania.

Świąteczna dekoracja i śpiew kolęd sprawiły, że mogliśmy ponownie przeżywać te wyjątkowe, świąteczne chwile.


Po występie artystycznym wszystkim zebranym życzenia noworoczne złożyli: Wójt Gminy Pan Andrzej Romanek, i Ks. Proboszcz  Damian Kostrzewa, życząc: radości, spokoju, świąt, przeżytych w gronie rodziny i przyjaciół.

Po życzeniach nastąpiło tradycyjne podzielenie się opłatkiem, spożywanie potraw wigilijnych i wspólne śpiewanie kolęd.

Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie. Dziękujemy również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uświetnili to wyjątkowe spotkanie.

Boże Narodzenie powinno być zawsze w naszych sercach i w naszych relacjach wobec bliźnich, szczególnie chorych i starszych. Niech więc ta myśl towarzyszy nam w codziennym życiu i niech to będzie źródłem niegasnącej radości, pokoju, szczęścia i miłości dla każdego z nas.

Foto: Daniel Kocoń

GALERIA