W Tęgoborzu droga gminna po remoncie!

Jeszcze w 2019 roku została wyremontowana droga gminna Tęgoborze–Jungiewicz w miejscowości Tęgoborze w kierunku Państwa Sromek.

Zakres robót obejmował: roboty ziemne, tj. profilowanie, zagęszczenie podłoża i ścięcie poboczy, wykonanie  drenażu w poboczu drogi na odcinku 40 mb, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych oraz uzupełnienie poboczy.

„Wszystkim nam leży na sercu harmonijny rozwój naszej gminy. Cieszę się, że w Tęgoborzu oddaliśmy do użytkowania nowo wyremontowany odcinek drogi o długości 212 m.b. Podziękowania składam wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji, w tym Mieszkańcom, Radzie Sołeckiej, na czele z Panią Teresą Bodziony Sołtysem wsi Tęgoborze. Chcemy, aby Gmina Łososina Dolna dynamicznie się rozwijała i piękniała” – mówi Andrzej Romanek, Wójt Gminy.

Wartość robót opiewała na kwotę: 42.940,75 zł. brutto.

„Każdy wyremontowany odcinek drogi gminnej poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców” – podkreśla Wojciech Gródek, Inspektor ds. Dróg w Urzędzie Gminy Łososina Dolna.