Rąbkowa, Tabaszowa, Znamirowice oraz Bilsko - ZEBRANIE WIEJSKIE - ZAPRASZAMY!

Zbliżają się ZEBRANIA WIEJSKIE dla mieszkańców 19 sołectw Gminy Łososina Dolna.

Sołtysi wraz Wójtem Gminy Łososina Dolna SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ do udziału w zebraniach wiejskich wszystkich mieszkańców.

W sobotę (15.02.br.) oraz niedzielę (16.02.br.) odbędą się ZEBRANIA WIEJSKIE dla mieszkańców sołectw:

 RĄBKOWA, TABASZOWA, ZNAMIROWICE oraz BILSKO.

  • 15.02.2020r. (sobota) godz. 13.00 - RĄBKOWA - Szkoła Podstawowa w Rąbkowej; 
  • 15.02.2020r. (sobota) godz. 15.00 - TABASZOWA - ZNAMIROWICE - Remiza OSP w Tabaszowej;
  • 16.02.2020r. (niedziela) godz. 8.15 - BILSKO - Szkoła Podstawowa w Łososinie Dolnej.

 

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wystąpienie Wójta Gminy.
  3. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań w sołectwie za 2019 rok i przedstawianie planów na 2020 rok.
  4. Dyskusja nad planem rzeczowo-finansowym na 2020 rok i jego zatwierdzenie.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

Kolejne terminy ZEBRAŃ WIEJSKICH  dla Sołectw podawane będą sukcesywnie.