Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna.

Uchwały nr 141/XV/2020 i 142/XV/2020 podjęte w dniu 7 lutego 2020 roku na posiedzeniu Rady Gminy w Łososinie Dolnej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.

1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.