Michalczowa, Zawadka, Tęgoborze, Wronowice, Żbikowice, Stańkowa - ZEBRANIE WIEJSKIE - ZAPRASZAMY!

Sołtysi wraz z Wójtem Gminy Łososina Dolna SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ do udziału w zebraniach wiejskich wszystkich mieszkańców.

W sobotę (29.02.br.) oraz niedzielę (01.03.br.) odbędą się ZEBRANIA WIEJSKIE dla mieszkańców sołectw:

MICHALCZOWA, ZAWADKA, TĘGOBORZE, WRONOWICE, ŻBIKOWICE  oraz STAŃKOWA.

 

 • 29.02.2020r. (SOBOTA) godz. 17.00 - MICHALCZOWA - Szkoła Podstawowa w Michalczowej; 
 • 01.03.2020r. (NIEDZIELA) godz. 8.15 - ZAWADKA - Dom Strażaka w Tęgoborzu.
 • 01.03.2020r. (NIEDZIELA) godz. 10.00 - TĘGOBORZE - Dom Strażaka w Tęgoborzu.
 • 01.03.2020r. (NIEDZIELA) godz. 12.30 - WRONOWICE, ŻBIKOWICE - Szkoła Podstawowa w Żbikowicach.
 • 01.03.2020r. (NIEDZIELA) godz. 16.00 - STAŃKOWA -Szkoła Podstawowa w Stańkowej.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wystąpienie Wójta Gminy.
 3. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań w sołectwie za 2019 rok i przedstawianie planów na 2020 rok.
 4. Dyskusja nad planem rzeczowo-finansowym na 2020 rok i jego zatwierdzenie.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

Kolejne terminy ZEBRAŃ WIEJSKICH  dla Sołectw podawane będą sukcesywnie.