Rusza budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Rojówce!

Po rozstrzygnięciu przetargu przyszedł czas na podpisanie umowy z wykonawcą.  Dwunastego lutego 2020 roku Gmina Łososina Dolna podpisała umowę z firmą, która w ponad rok wybuduje salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Rojówce.

– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Rojówki, Skrzętli, Łyczanki, ale i pozostałych miejscowości Gminy Łososina Dolna, bowiem z budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym cieszyć powinni się wszyscy, co zrozumiałe przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej w Rojówce. To dopełnienie oferty edukacyjnej dla społeczności szkolnej, ale też i zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy przecież z tej sali również będą mogli korzystać. Realizacja zadania umożliwi także wprowadzenie do oferty edukacyjnej szerokiej gamy zajęć i programów sportowo-rekreacyjnych, które obecnie niestety odbywają się w ograniczonym zakresie, z uwagi na warunki atmosferyczne, czy też chłodne pory roku. Taka inwestycja zapewni więc całoroczną aktywność fizyczną uczniów. Obiekt będzie również wykorzystywany do promowania w środowisku lokalnym idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wspólnej integracji - mówi Pan Józef Szkarłat, Pełnomocnik Wójta ds. Kluczowych Inwestycji.

Zadanie powierzono konsorcjum, którego liderem jest firma budowlana "ZŁOCKI" z Kamionki Wielkiej.  Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2 882 542,12 zł. (brutto).

Sala ta planowana była od kilku lat i w końcu doczeka się realizacji. To kolejna szkoła na terenie gminy Łososina Dolna, która będzie miała pełnowymiarową salę gimnastyczną.

- Bardzo się cieszę z tej inwestycji. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, z całą pewnością podniesie standard wychowania fizycznego w naszej szkole na zupełnie inny poziom. Kształcenie to nie tylko wiedza, to także wychowanie oraz wartości wpajane dzieciom i młodzieży.  Kultura fizyczna i sport jest jednym z ważnych elementów kształcenia w naszej szkole, która osiąga wysokie wyniki w zawodach sportowych. Nowa sala gimnastyczna da naszym dzieciom i młodzieży możliwość lepszego przygotowania się do zawodów w warunkach odpowiadających standardom XXI wieku. Wszyscy potrzebujemy fizycznej aktywności, dlatego sala ta będzie spełniać rolę ośrodka sportu i rekreacji dla całego środowiska, w tym osób dorosłych, którzy z niej będą chcieć skorzystać, oczywiście według ustalonych zasad przez organ prowadzący szkołę – podkreśla Pani Maria Grzegorzek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Rojówce.