Białawoda, Świdnik, Łęki - ZEBRANIE WIEJSKIE - ZAPRASZAMY!

Sołtysi wraz z Wójtem Gminy Łososina Dolna SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ do udziału w zebraniach wiejskich wszystkich mieszkańców.

W niedzielę (08.03.br.) odbędą się ZEBRANIA WIEJSKIE dla mieszkańców sołectw:

BIAŁAWODA, ŚWIDNIK oraz ŁĘKI.

  • 08.03.2020r. (NIEDZIELA) godz. 8.15 - BIAŁAWODA - Dom Strażaka w Tęgoborzu.
  • 08.03.2020r. (NIEDZIELA) godz. 10.00 - ŚWIDNIK - Dom Strażaka w Tęgoborzu.
  • 08.03.2020r. (NIEDZIELA) godz. 16.30 - ŁĘKI - Świetlica w Łękach.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wystąpienie Wójta Gminy.
  3. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań w sołectwie za 2019 rok i przedstawianie planów na 2020 rok.
  4. Dyskusja nad planem rzeczowo-finansowym na 2020 rok i jego zatwierdzenie.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy do uczestnictwa!