Zakład Gospodarki Komunalnej "ŁOSOSINA" Sp. zo.o. INFORMUJE

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o., 33-314 Łososina Dolna 418 został zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.

Prosimy mieszkańców, aby załatwianie wszelkich spraw odłożyć w czasie.

Dokumenty i wnioski do Zakładu Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres biuro@zgk.lososina.pl

Wszelkie informacje można uzyskać w godzinach 700-1500 pod następującymi nr telefonu: 18 444-8041, 604-100-663.

Jednocześnie informujemy, że wstrzymane zostały przyjęcia wszystkich odpadów komunalnych, w tym: elektroniki, odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych, które dostarczane były przez mieszkańców na bazę ZGK „ŁOSOSINA” Spółka z o.o..

Ponadto, prosi się mieszkańców, o niepozostawianie odpadów przed bramą wjazdową na teren ZGK ,,ŁOSOSINA” Sp. zo. o .

Bez zmian pozostają terminy odbioru odpadów komunalnych, gromadzonych w workach, przy drogach gminnych zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości.