KOMUNIKAT - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostają na razie zamknięte!

Szanowni  Rodzice !
Wójt Gminy Łososina Dolna uprzejmie informuje, że w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz ich rodzin, wobec konieczności odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia najmłodszych mieszkańców gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w oparciu o informacje uzyskane od dyrektorów szkół, co do możliwości spełnienia warunków zawartych w  Wytycznych przeciwepidemicznych  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 32 , 374 i 567) , Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, podjął decyzję, że otwarcie tych placówek nie nastąpi od 6 maja 2020 r.
Z przeprowadzonych przez dyrekcje szkół rozmów z rodzicami wynika, że zainteresowanie wznowieniem od dnia 6 maja br. opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych jest znikome.

 

GALERIA