Zakupimy kolejne laptopy dla szkół!

To już drugi raz Gminie Łososina Dolna przyznano dofinansowanie, tym razem w  kwocie 125.000 zł, na zakup komputerów do zdalnej nauki dla dzieci z naszej gminy. Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gminy mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego. Podobnie jak poprzednio, chcąc szybko realizować program, gmina jeszcze przed złożeniem wniosku dokona zakupu komputerów, po to aby umożliwić potrzebującym dzieciom jak najszybsze z nich skorzystanie. Zgodnie z założeniem grantu laptopy trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych, tj. rodzin z minimum trojgiem dzieci. Laptopy na okres zdalnej nauki zostaną użyczone uczniom bezpłatnie, natomiast po powrocie do szkół sprzęt zostanie zwrócony i będzie wykorzystywany w ramach bieżących potrzeb placówek oświatowych.

Przypomnijmy, że sprzęt do nauki na odległość zakupiony już został w połowie kwietnia w ramach pierwszego programu pn. „Zdalna szkoła”. Wówczas do uczniów, za pośrednictwem szkół, trafiły 22 zestawy sprzętu komputerowego, zakupionego za kwotę 70 tys. złotych.

Zakup zostanie sfinalizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.