Kolejna droga do remontu!

W bieżącym tygodniu gmina Łososina Dolna podpisała umowę z ReDrog s.c. na realizację zadania obejmującego remont drogi gminnej nr 292492K w miejscowości Łęki koło lasu na Cisowcu, na odcinku blisko 1 km.

Całkowita wartość inwestycji to kwota: 498 068,22 zł. brutto. Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu finansowym, jakie gmina otrzymała w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 296 054,00 zł., co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

„Cieszę się że, gmina Łososina Dolna realizuje kolejną inwestycję drogową. Ale trzeba mieć na uwadze fakt, iż takie tempo można utrzymać tylko wtedy, gdy udaje się pozyskiwać jak najwięcej funduszy zewnętrznych. My robimy wszystko aby tak się stało. Ważny jest również wkład własny, który pokrywamy ze środków naszego gminnego budżetu, a środki te pochodzą z podatków i opłat mieszkańców. Jeżeli jednak chcemy rozwoju naszej gminy, musimy wspólnym wysiłkiem realizować inwestycje.” - mówi wójt Andrzej Romanek.

Remont drogi polegał będzie, miedzy innymi na: frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu robót ziemnych, stabilizacji, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumiczno–grysowych, remoncie odwodnienia, ułożeniu korytek ściekowych, wykonaniu poboczy drogi, oznakowaniu pionowym i poziomym.

Termin zakończenia powyższych prac wyznaczony został na 30 września 2020 r. Jednocześnie informujemy użytkowników drogi, że w związku z pracami remontowymi będą utrudnienia komunikacyjne oraz czasowe zamknięcia wynikające z charakteru wykonywanych prac oraz położenia nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi.

Za utrudnienia przepraszamy.