Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie MPZP

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsi Tabaszowa i Tęgoborze.