Fotorelacja z Łososińskiego Święta Plonów

Plon niesiemy plon.

W niedzielę, jak co roku, dziękowaliśmy Stwórcy, ale i naszym rolnikom, sadownikom i ogrodnikom za tegoroczne plony. Najważniejszą częścią Łososińskiego Święta Plonów była uroczysta msza św. w Kościele parafialnym w Łososinie Dolnej pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Gucwy, podczas której mieszkańcy gminy, rolnicy, sadownicy i ogrodnicy zaprezentowali wieńce dożynkowe i złożyli w darze plony ziemi. Wieńce i dary ołtarza są symbolem obfitości plonów, dorobku, ale też ciężkiej pracy rolników, sadowników oraz ogrodników i stanowią wyraz hołdu społeczności wiejskiej najściślej związanej z gospodarstwem i ziemią. W tym roku Łososińskie Święto Plonów miało odmienny charakter ze względu na sytuację epidemiczną, ale zachowało element kultywowania lokalnych tradycji. To wydarzenie wpływa na pogłębienie tożsamości lokalnej mieszkańców, którzy z dużym zaangażowaniem podejmują działania związane z pielęgnowaniem prastarej tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów Nieba… Tęskno mi Panie…(Cyprian Kamil Norwid). Tym krótkim, ale jakże wymownym cytatem wójt gminy Łososina Dolna podziękował rolnikom, sadownikom i ogrodnikom, ludziom ciężkiej, ale pięknej pracy, za ich trud i poświęcenie. Wójt podkreślił, że dożynki: „To święto tych, którzy z miłością i oddaniem uprawiają ziemię, owocami której my możemy się cieszyć. Ale to przede wszystkim święto dziękczynienia, dziękczynienia naszemu Stwórcy za to, że w swojej opatrzności i dobroci pozwala nam zbierać owoce ziemi i pracy rąk ludzkich”.

Podczas  mszy św. biskup dokonał poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. O oprawę mszy św. zadbał Zespół Regionalny Jakubkowianie oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy.

Równie piękną oprawę miała część obrzędowa dożynek, która rozpoczęła się tuż po mszy św. Mieszkańcy poszczególnych sołectw: Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Łyczanka, Skrzętla, zaprezentowali wieńce dożynkowe, które wzięły udział w IV Konkursie Wieńców Dożynkowych. Wójt gminy, odnosząc się do wieńców powiedział: Patrząc na te piękne wieńce dożynkowe możemy z dumą powiedzieć, że są dowodem kunsztu i wyrazem umiłowania piękna, ludzi którzy je przygotowali”. 

Wieńce były zgłoszone w dwóch kategoriach: tradycyjne i współczesne. Komisja konkursowa w składzie Pani Zofia Skwarło, Beata Grzegorzek i  Beata Kuśmierkiewicz, po wnikliwej ocenie ogłosiły wyniki IV Konkursu Wieńców Dożynkowych. Wieńce tradycyjne: I miejsce sołectwo Bilsko, II miejsce sołectwo Łęki. Wieńce współczesne: I miejsce, ex aequo sołectwo Łososina Dolna oraz sołectwo Skrzętla, II miejsce sołectwo Łyczanka. Wójt gminy oraz Dyrektor Centrum Kultury wręczyli nagrody grupom wieńcowym. Gratulujemy poszczególnym sołectwom i delegacjom z darami ołtarza i dziękujemy za czynny udział w Łososińskim Święcie Plonów. Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy był okazją do przekazania  instrumentów muzycznych  dla orkiestry oraz strojów i buław dla Grupy Artystycznej Tamburmajorki. Zadanie to zostało realizowane przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Fot. Mateusz Pławecki

GALERIA