Gruntowny remont kuchni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej zakończony.

Kuchnia w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej została wyremontowana i doposażona w nowe, bardzo wydajne urządzenia. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, gmina Łososina Dolna pozyskała na powyższą inwestycję 78 962,46 zł. Do tej inwestycji gmina oraz dyrekcja szkoły dołożyły w sumie 34 840,62 zł. Efekt, to nie tylko zadowolenie Pań pracujących w kuchni, ale i smaczne posiłki, dla dzieci z okolicznych placówek oświatowych.

W ubiegłym roku, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, gmina Łososina Dolna pozyskała 69 688,43 , na remont kuchni w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy.

Te dwie placówki przygotowują posiłki dla wszystkich szkół w naszej gminie. W ciągu roku szkolnego obie kuchnie wydają blisko 168 tyś posiłków. Dzięki temu wszyscy uczniowie, który chcą spożyć ciepły posiłek w szkole, mogą z tego skorzystać za niedużą odpłatnością; to tzw. koszt „wsadu do kotła”. Resztę kosztów, w tym zatrudnienie pracowników, nakłady inwestycyjne, opłaty za media, itp. ponosi gmina – podkreśla wójt Andrzej Romanek.


Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję Paniom przygotowującym posiłki w szkołach w Tęgoborzy i Łososinie Dolnej za wysiłek i serce jaki wkładają, aby nasze dzieci mogły smacznie zjeść – dodaje wójt.

 

GALERIA