Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

W dniach od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. rolnicy mogą składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Nowym Sączu wnioski „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej ARiMR w poniższym linku: