17 maja 2018 – kolejna zbiórka odpadów komunalnych – rejon Łososiny Dolnej!

Drodzy Mieszkańcy przypominamy o zbliżającym się III czwartku miesiąca i kolejnej zbiórce odpadów komunalnych w rejonie Łososiny Dolnej.

Prosimy także o uważne i dokładne segregowanie odpadów, ponieważ po ostatniej zbiórce zauważyliśmy, że:

  • Zaczynają się pojawiać worki z odpadami nieposegregowanymi!

Niech każdy z nas zastanowi się nad tym, jaką deklarację złożył? I czy uczciwie segreguje odpady?!

  • Kolejna sprawa: zapominamy, że plastikowe butelki przed włożeniem do worka koloru żółtego należy zgnieść! Niestety tak się nie dzieje.