Umowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łososinie Dolnej podpisana!

W ubiegłym tygodniu gmina Łososina Dolna podpisała umowę na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powstanie on na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Łososina” sp. z o.o. Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

PSZOK to miejsce, w którym odpady są selektywnie zbierane, co oznacza, że mieszkańcy mogą je pozostawiać w sposób uporządkowany i przemyślany, bowiem składowane są one do kontenerów, według określonych frakcji. W takim punkcie przyjmowane będą między innymi: przeterminowane lekarstwa, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, opony, odpady zielone. Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać selektywnie zebrane odpady będzie musiał przy wjeździe wskazać ich frakcje oraz zważyć je na specjalnie przygotowanej wadze samochodowej. Następnie będzie mógł umieścić poszczególne frakcje odpadów w odpowiednio przystosowanych do tego kontenerach. Przy wyjeździe samochód ponownie zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów. Pozostawione opady będą transportowane do miejsc ich recyklingu i odzysku.

”Z jednej strony PSZOK to konsekwencja wymogów jakie stawia przed nami Unia Europejska, a z drugiej to potrzeba związana z czystością i estetyką naszej gminy” - mówi wójt Andrzej Romanek.

„PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość składowania odpadów w sposób selektywny tj. wg. określonych frakcji (rodzajów). Tu też będzie można zostawić rzecz, która dla kogoś może wciąż stanowić jakąś wartość np.: mebel, komputer, element wyposażenia domu, itp. Można więc zagospodarować odpady mądrze, oszczędnie, ale i ekologicznie, dając im szanse na „drugie życie”- dodaje.

Wykonawcą gminnego PSZOK-u będzie Firma Budowlano – Handlowa „KOMPLEX-BUD” z miejscowości Czerniec, gmina Łącko. Koszt budowy punktu wyniesie blisko 1 mln zł., w tym dofinansowanie w wysokości 85% kosztów inwestycji. Prace budowlane powinny zakończyć się w listopadzie 2021 rok.

„Przy PSZOK-u planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej „Łososina” sp. z o.o. będą organizować lekcje ekologii. Te działania skierowane do dzieci, będą maiły na celu edukację związaną z segregowaniem odpadów oraz ich recyklingiem. Warto uczyć dobrych nawyków dzieci, bowiem za kilka lat to one będą odpowiadać za środowisko w którym żyjemy”  - mówi Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej  Paweł Salamon.

 

 

GALERIA