Wodociąg w Żbikowicach

Informacja dotycząca decyzji o zamknięciu wodociągu gminnego w miejscowości Żbikowice na odcinku od sieci głównej do Szkoły Podstawowej w Żbikowicach.

Odcinek wodociągu w Żbikowicach od sieci głównej do Szkoły Podstawowej w Żbikowicach został unieruchomiony w związku z wykryciem w wodzie bakterii grupy coli, która jest wskaźnikiem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody  w ilości 100 j.t.k. w 100 ml wody.

W związku z zamknięciem wodociągu na odcinku od sieci głównej do Szkoły Podstawowej w Żbikowicach podjęto działania polegające na zwiększeniu dawki podchlorynu sodu w dopuszczalnych granicach w ramach dezynfekcji sieci oraz płukanie sieci.

W dniu 15.05.2018 r. pobrano próbki wody do ponownego badania na obecność bakterii grupy coli z  punktów poboru: stacja uzdatniania wody w Żbikowicach oraz Szkoła Podstawowa w Żbikowicach.

W dniu 16.05.2018r. zlecono dodatkowe badanie z dwóch innych punktów poboru wskazanych przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Sączu.

W najbliższym czasie ukaże się informacja dotycząca wyników badania pobranych próbek wody.

PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z WODY DO CZASU ODWOŁANIA.