Sołectwa

SOŁTYSI Gminy Łososina Dolna 

 

 Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Kontakt tel.

1.

Białawoda

Wolińska  Halina

18 444 94 66
726 330 953

2.

Bilsko

Sokołowska Jolanta

507 974 470

3.

Łęki

Krężołek Alicja

18 444 81 51

4.

Łososina Dolna

Oleksy Bolesław

18 444 82 00

5.

Łyczanka

Kmiecik Stanisława

514838475

6.

Michalczowa

Gargula  Jan

18 444 83 80

7.

Rąbkowa

Grabczyk Andrzej

509 109 992

8.

Rojówka

Kuźma  Leszek

18 444 96 53

9.

Skrzętla

 -

-

10.

Stańkowa

Kołodziej Małgorzata

18 444 84 93

785 319 538

11.

Świdnik

Pawłowski Jan

18 444 91 09

12.

Tabaszowa

Szabla Mateusz

18 444 99 88

609 835 276

13.

Tęgoborze

Basta Stanisław

18 444 92 69

14.

Witowice Dolne

Załubska Urszula

18 444 88 16

15.

Witowice Górne

Strzelec Stanisław

18 444 87 85

16.

Wronowice

Oleksy Andrzej

18  444 85 99

17.

Zawadka

Sromek Andrzej

514 941 100

18.

Żbikowice

Firlej Piotr

18 444 80 56

19.

Znamirowice

Jacek Turek

607 312 647