SMS

Zaloguj się do systemu! Otrzymasz bezpłatne smsy o zagrożeniach!

Starostwo Powiatowe uruchamia system szybkiego powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, ale też najważniejszych wydarzeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Wszyscy, którzy zalogują się do systemu, będą otrzymywać bezpłatne smsy.

Aby zapisać się do systemu wystarczy wysyłać sms z hasłem przypisanym gminie, gdzie mieszkamy. Tylko ten sms jest płatny (wg taryfy operatora). Pozostałe przychodzą bezpłatnie.

Mieszkańcy, którzy zalogują się do systemu będą otrzymywać bezpłatne informacje o:

- sytuacjach kryzysowych zaistniałych w Powiecie Nowosądeckim, zagrażających zdrowiu i życiu

- zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury, śnieżyce, podniesione stany wód i inne)

System powiadamiania tekstowego SMS o zagrożeniach dla mieszkańców Powiatu został uruchomiony w ramach Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Aby aktywować system w swoim telefonie komórkowym należy wysłać SMS na numer 503 – 340 – 503 w treści wpisując hasło dostępowe dedykowane dla swojej gminy jak na plakacie :