Pułkownik Tadeusz Kmiecik

Pułkownik w stanie spoczynku doktor habilitowany Tadeusz Kmiecik urodził się 4 sierpnia 1935 r. w Łososinie Dolnej, pow. Nowy Sącz.

Przez ponad 40 lat pełnił zawodową służbę wojskową w wojskach lotniczych, ostatnio w Wojskowym instytucie Historycznym Akademii Obrony Narodowej. Pracę doktorską na temat ”Siły powietrzne Republiki Federalnej Niemiec w latach 1956-1976” obronił w WIH w 1985 r. Opublikował kilkanaście książek naukowych zakresu lotnictwa. Obecnie pracuje w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na stanowisku profesora nadzwyczajnego w instytucie Historii.