Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej zakończona

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej zakończona

Piątek, 30 września 2022

Zakończyła się modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1.029.695,87 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 513 357,42...

Kolejna inwestycja drogowa zakończona

Kolejna inwestycja drogowa zakończona

Piątek, 9 września 2022

Modernizacja drogi gminnej Łososina Dolna – Tłoki koło Pana Stosura w miejscowości Łososina Dolna zakończona. Inwestycja była możliwa, dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania to kwota 513 749,51 zł. W ramach...

„Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej” - umowa podpisana

„Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej” - umowa podpisana

Poniedziałek, 25 lipca 2022

W dniu 25 lipca 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej”.  Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 1.029.695,87 zł brutto,...

Rusza kolejna inwestycja drogowa

Rusza kolejna inwestycja drogowa

Wtorek, 5 kwietnia 2022

Rozpoczęły się prace związane z inwestycją drogową pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 292541 K Łososina Dolna – Tłoki koło Stosura w km 0+002,50 – 0+509,20 w miejscowości Łososina Dolna.   Wykonawcą inwestycji jest firma „ZIBUD” z Kamienicy....

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Piątek, 19 listopada 2021

W dniu 27 października pomiędzy Gminą Łososina Dolna a firmą ZIBUD została podpisana umowa na „Modernizację drogi gminnej Łososina Dolna–Tłoki koło Pana Stosura w miejscowości Łososina Dolna”. Zakres robót budowlanych obejmował będzie: wymianę warstwy...

Kolejne 300 tyś. pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej.

Kolejne 300 tyś. pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej.

Piątek, 23 lipca 2021

Gmina Łososina Dolna inwestuje duże pieniądze w rozbudowę bazy edukacyjnej. W chwili obecnej realizuje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce za kwotę blisko 3 mln zł. Dbamy również o to, aby istniejąca infrastruktura była modernizowana, poszukując...

Kolejne duże pieniądze pozyskane dla Gminy Łososina Dolna!

Kolejne duże pieniądze pozyskane dla Gminy Łososina Dolna!

Piątek, 26 marca 2021

Dnia 25 marca 2021 r. opublikowano wyniki naboru do Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Gmina Łososina Dolna uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.673.464,84 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, środki te zostaną przeznaczone na dwie inwestycje, tj....

Kolejne pieniądze pozyskane dla Gminy Łososina Dolna

Kolejne pieniądze pozyskane dla Gminy Łososina Dolna

Środa, 13 stycznia 2021

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu rozdano promesy na dofinansowanie inwestycji samorządowych w Powiecie Nowosądeckim. Wsparcie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Łososina Dolna uzyskała 1.000.000,00 zł dofinansowania na rozbudowę oczyszczalni...

Umowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków została podpisana

Umowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków została podpisana

Wtorek, 5 stycznia 2021

W dniu 30 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łososina Dolna (Nad Lotniskiem)”.   W ramach zawartej umowy wykonane zostanie 1 591,10...

Umowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łososina Dolna

Umowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łososina Dolna

Środa, 30 grudnia 2020

Gmina Łososina Dolna otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 108 629,00 zł. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią...