Zakończono remont pomieszczeń w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tabaszowej!

W bieżącym roku wykonano wiele istotnych prac remontowych w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Tęgoborzu i Tabaszowej. O remoncie pomieszczeń sanitarnych i korytarza w Tęgoborzu już pisaliśmy. Czas na OSP Tabaszowa.

 

W sierpniu w remizie w Tabaszowej gruntownie wyremontowano posadzkę w garażu, profilując podłogę i wykładając ją płytkami. Koszt inwestycji wyniósł 7 000,00 zł. Część pieniędzy udało się pozyskać w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (5 000,00 zł), pozostałą część jednostka dołożyła z własnych środków.

 

Na przełomie września i października kontynuowano prace remontowe w garażu i zapleczu garażu. Zakres robót obejmował malowanie ścian i sufitów, układanie płytek na ścianach, montaż płyt gipsowo-kartonowych oraz kraty okiennej, niezbędne przeróbki elektryczne oraz montaż odciągu spalin samochodowych. Całkowita wartość tych robót wyniosła 44 893,25 zł. Na realizację tych prac pozyskano dotację z Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy 2020” w kwocie 22 446,62 zł. Pozostałą kwotę wyasygnowano z budżetu gminy.

 

We wrześniu jednostka OSP Tabaszowa z własnych środków wyremontowała świetlice w remizie. Odmalowano ściany i sufity, wykonano niezbędny remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania oraz wymieniono lampy oświetleniowe na energooszczędne na jednej z sal. Koszt tych robót zamknął się w kwocie 8 900,00 zł. Gmina Łososina Dolna sfinansowała zakup stołów do sal świetlicowych za kwotę 5 000,00 zł.

 

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych w OSP Tabaszowa zamknął się kwotą 65 793, 25 zł, z czego 27 446,62 zł to środki zewnętrzne, 27 446, 63 zł to środki z budżetu gminy, zaś 10 900,00 zł to środki własne OSP Tabaszowa.  

 

Wykonane prace poprawiły komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, podnosząc standard pracy z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

 

Warto wspomnieć, iż OSP Tabaszowa w 2019 r. z własnych środków wymieniła bramę garażową za kwotę 9 000,00 zł.  

 

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wynajmowania sal świetlicowych i kuchni w remizie OSP Tabaszowa i OSP Tęgoborze na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

 

GALERIA