Zakład Gospodarki Komunalnej "ŁOSOSINA" Spółka z.o.o

Prezes mgr inż. PAWEŁ SALAMON
33-314 Łososina Dolna 418
tel. 18 444-80-41
NIP: 734-355-56-98
 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek- Piątek - 7.00 - 15.00


TERMINY OPŁAT:
Opłaty można uiścić przelewem na indywidualny rachunek podatnika i przesłany w informacji o wysokości opłaty w następujących terminach:
- I kwartał - do 15 marca;
- II kwartał - do 15 maja;
- III kwartał - do 15 września;
- IV kwartał - do 15 listopada.

 

 

Właściciele domków letniskowych będą zobowiązani uiścić całość należnej opłaty do 15 maja danego roku.
W Gminie Łososina Dolna odbiór odpadów komunalnych realizauje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łososinie Dolnej

Jak segregować odpady: