Zakład Gospodarki Komunalnej "ŁOSOSINA" Spółka z.o.o

Prezes mgr inż. PAWEŁ SALAMON
33-314 Łososina Dolna 418
tel. 18 444-80-41
NIP: 734-355-56-98
 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek- Piątek - 7.00 - 15.00


INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z. o. o. informuje

Mieszkańców Gminy Łososina Dolna o możliwości skorzystania z usług wywozu ścieków bytowo – gospodarczych (tj. szamba) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.


INFORMACJA

               Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. informuje, że

w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 800 do 1400  pracownicy Zakładu będą pełnić dyżur na bazie ZGK.

W sobotę będzie można przywieźć:

 • odpady budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • oraz pozostałe odpady komunalne.

ZAPRASZAMY!


TERMINY OPŁAT:
Opłaty można uiścić przelewem na indywidualny rachunek podatnika i przesłany w informacji o wysokości opłaty w następujących terminach:
- I kwartał - do 15 marca;
- II kwartał - do 15 maja;
- III kwartał - do 15 września;
- IV kwartał - do 15 listopada.

Właściciele domków letniskowych będą zobowiązani uiścić całość należnej opłaty do 15 maja danego roku. W Gminie Łososina Dolna odbiór odpadów komunalnych realizauje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łososinie Dolnej


TERMINY WYWOZU ŚMIECI W 2021

REJON TĘGOBORZE - Białawoda, Łyczanka, Rąbkowa, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Zawadka, Znamirowice.

II i IV czwartek każdego miesiąca

HARMONOGRAM WYWOZU:

 • STYCZEŃ – 14,28
 • LUTY – 11,25
 • MARZEC – 11,25
 • KWIECIEŃ – 08,22
 • MAJ – 13,27
 • CZERWIEC – 10,24
 • LIPIEC – 08,22
 • SIERPIEŃ – 12,26
 • WRZESIEŃ – 09,23
 • PAŹDZIERNIK – 14,28
 • LISTOPAD – 12 (piątek), 25
 • GRUDZIEŃ – 09, 23

REJON ŁOSOSINA DOLNA - Bilsko, Łososina Dolna, Łęki, Michalczowa, Stańkowa, Witowice Dolne, Witowice Górne, Żbikowice, Wronowice.

 I i III czwartek każdego miesiąca    

HARMONOGRAM WYWOZU:

 • STYCZEŃ – 07,21
 • LUTY – 04,18
 • MARZEC – 04,18
 • KWIECIEŃ – 01,15
 • MAJ – 06,20
 • CZERWIEC – 04 (piątek), 17
 • LIPIEC – 01,15
 • SIERPIEŃ – 05,19
 • WRZESIEŃ – 02,16
 • PAŹDZIERNIK – 07,21
 • LISTOPAD – 04,18
 • GRUDZIEŃ – 02,16

AKTY PRAWNE


Jak segregować odpady: