Ośrodek Pomocy Społecznej


Siedziba - Urząd Gminy Łososina Dolna
33-314 Łososina Dolna  300
tel/fax: (18) 444 80 02
wew. 510,511,514,518

NIP: 734-27-31-408

www.ops.lososina.pl

e-mail: ops@lososina.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 800- 1600, Wtorek - Piątek - 700 - 1500


KIEROWNIK OPS:  mgr Karol Cabała : pokój nr 11

tel. (18) 444 80 02 wew. 511

Zakres załatwianych spraw:

 1. Organizacja pracy OPS.
 2. Wydawanie decyzji dot.:
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • stypendia szkolne.

  3.Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.


PRACOWNICY SOCJALNI: pokój nr 10

tel. (18) 444 80 02 wew. 510

 • Zofia Kos - Specjalista Pracy Socjalnej -  Michalczowa, Łęki, Wronowice, Bilsko;

 • Arleta Ząber - Specjalista Pracy Socjalnej - Tęgoborze, Tabaszowa, Znamirowice, Skrzętla-Rojówka, Żbikowice;

 • Małgorzata Rosiek - Specjalista Pracy Socjalnej - Łososina Dolna, Stańkowa, Białawoda, Zawadka;
 • Alicja Oleksy - Pracownik Socjalny - Witowice Górne, Witowice Dolne, Łyczanka, Rąbkowa, Świdnik.

Zakres załatwianych spraw:

 1. Praca socjalna.
 2. Wywiady rodzinne/środowiskowe.
 3. Gromadzenie dokumentacji.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ : pokój nr 14

tel. (18) 444 80 02 wew. 514 

 • Agnieszka Szkarłat - Referent ds.Świadczeń Wychowawczych
 • mgr Ewelina Witowska - Referent ds.Świadczeń Wychowawczych

Zakres załatwianych spraw:

 1. Świadczenie wychowawcze 500+

ŚWIADCZENIA RODZINNE: pokój nr 18

 tel. (18) 444 80 02 wew. 518

 • mgr Paulina Maciaś - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych
 • Maria Berdychowska - Referent ds. Świadczeń Rodzinnych
 • Paulina Nowak - Podinspektor ds."Dobry Start"

Zakres załatwianych spraw:

 1. Świadczenia rodzinne.
 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 3. Zasiłki dla opiekuna.
 4. Stypendia szkolne.
 5. Karta dużej rodziny.

KSIĘGOWOŚĆ OPS: pokój nr 35

 tel.  (18) 444-80-02 wew.535 

 • mgr Elżbieta Ziółkowska - Główny Księgowy OPS

Zakres załatwianych spraw:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej OPS. 

Opiekunki domowe

 •       Halina Kmiecik