OSP Łososina Dolna

Prezes Andrzej Pawłowski
tel: 600 679 384
33-314 Łososina Dolna 400 /Budynek CKiP/


  • Rok powstania: 1948
  • Liczba członków: 44, MDP: 25
  • KRS: 0000020870
  • NIP: 7342790859
  • REGON: 492016681

Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej została oficjalnie zarejestrowana w 1948 roku,  prezesem jednostki był Jan Kania.

W pierwszych latach swojej działalności, przywiązywano szczególną uwagę do szkoleń i zdobywania sprzętu, którego pozyskanie sprawiało wiele trudności. Na początku swojej działalności w 1948 roku jednostka posiadała jedynie pompę ręczną, dopiero w dwa lata później w 1950 roku otrzymali od ówczesnej komendy rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu motopompę typu DKW.

Siedzibą druhów początkowo było pomieszczenie na plebani, a do pożarów wyjeżdżano wozami konnymi. Mimo problemów lokalowych, strażacy cały czas brali czynny udział w akcjach, gasili pożary, walczyli ze skutkami klęsk żywiołowych.

W latach 1978-1986 przy OSP działała orkiestra dęta. W 1987 roku przy dużym zaangażowaniu druhów wybudowano Remizę w której to OSP do roku 2015 prowadziła swoją działalność.

Ważnym wydarzeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej było otrzymanie w 1997 roku sztandaru ufundowanego przez mieszkańców oraz ówczesnego proboszcza w ramach wdzięczności za niesioną pomoc.

W dniu 1 stycznia 2015 roku jednostka decyzją Komendanta Głównego PSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Również w 2015 roku  został oddany do użytkowania budynek wielofunkcyjny Łososinie Dolnej,  w którym OSP otrzymała swoje pomieszczenia.

Na chwilę obecną jednostka dysponuje trzema samochodami bojowymi tj. STAR 244,  MERCEDES GBA oraz  MERCEDES GLM. Oprócz samochodów jednostka posiada na swoim wyposażaniu sprzęt niezbędny do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych tj.: zestaw ratownictwa medycznego, defibrylator, agregaty prądotwórcze, motopompy, piły do betonu i stali, pilarki do drewna, turbowentylator oraz zestawy hydrauliczne.


Władze OSP Łososina Dolna:

Prezes: Andrzej Pawłowski

Vice-prezes: Daniel Salabura

Naczelnik: Krzysztof Zelek

Zastępca naczelnika: Marek Koział

Skarbnik: Krzysztof Seruga

Sekretarz: Kazimierz Jasnos

GALERIA