Ochotnicza Straż Pożarna

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwają strażacy ochotnicy zrzeszeni w trzech jednostkach: OSP Tęgoborze, OSP Łososina Dolna oraz OSP Tabaszowa.

Ich działania nadzoruje Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP na czele którego pieczę sprawuje Andrzej Romanek - Prezes oraz Jan Pawłowski - Komendant Gminny.

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP

V-ce Prezes -  Marek Koział             

Skarbnik - Stanisław Basta        

Sekretarz - Marzena Bochenek  

Komendant Gminny - Jan Pawłowski

Członek Zarządu - Daniel Salabura                             

Członek Zarządu - Krzysztof Zelek

Członek Zarządu - Kazimierz Jasnos           

Członek Zarządu - Władysław Szabla  

Członek Zarządu - Paweł Olszewski                   

Członek Zarządu - Adam Wolak

Członek Zarządu - Augustyn Karkoszka    

Członek Zarządu - Grzegorz Wadowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Wojciech Gródek    

V -ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Paweł Salamon           

Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Daniel Mrzygłód  

Członek Komisji Rewizyjnej - Marek Sarata 

Członek Komisji Rewizyjnej  - Józef Serafin 

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Marek Koział, Marzena Kańka

Przedstawicel Zarządu  Gminnego Oddziału ZOSP RP do Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP: Adam Wolak